Instrukcja użytkownika

Moim zdaniem, bardzo dobrze jest przeczytać najpierw instrukcję obsługi, zanim zacznie się zabawę z Zenitem. Dotyczy to zresztą każdego sprzętu. Ale kto czyta instrukcje... :-)

Zenit 12XP może pracować z ogromną ilością obiektywów i innych akcesoriów.
Mimo że ten aparat potrafi pracować w różnych warunkach, bardzo ważne jest dbanie o jego czystość, ze szczególnym poświęceniem uwagi na szkło obiektywów, filtrów itp. Należy także chronić go przed upadkiem, wpływem piasku, błota, pyłu, wilgoci, nagłych zmian temperatury itd. Jeśli te warunki zostaną zachowane - Zenit zrobi nam naprawdę piękne zdjęcia.

1 - pokrętło czasu otwarcia przysłony.
2 - dźwignia transportu filmu.
3 - spust/wyzwalacz migawki.
4 - licznik klatek.
5 - gniazdo synchronizacji lampy błyskowej.
6 - uchwyt paska.
7 - przycisk samowyzwalacza.
8 - dźwignia samowyzwalacza.
9 - pierścień przysłony.
10 - ostrość w podczerwieni.
11 - wskaźnik odległości/przysłony.
12 - pierścień ostrości.
13 - skala głębii ostrości.
14 - uchwyt paska
15 - pokrętło czułości filmu.
16 - pokrętło transportu powrotnego filmu (wraz z zabezpieczeniem otwarcia tylnej ścianki aparatu).
17 - wskaźnik czułości filmu.
18 - stopka do lampy błyskowej wraz z ochronną nakrywką.
19 - gniazdo baterii
20 - wałek kontrolujący utrzymanie kasety z filmem we właściwej pozycji oraz umożliwiający transport powrotny filmu.
21 - komora kasety z filmem.
22 - rolka nawijania filmu.
23 - gwint śruby.
24 - tylna ścianka aparatu.
25 - płytka przyciskająca film.
26 - ząbkowane prowadnice filmu.
27 - wizjer.


Ładowanie filmu krok po kroku

Pamiętaj o tym, aby ładować film w przytłumionym świetle. Jeśli dzieje się to na zewnątrz, należy osłonić aparat oraz film przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Upewnij się, że wskaźnik na wyzwalaczu migawki [3] znajduje się w pozycji neutralnej (środkowej).

Wciśnij wyzwalacz migawki [3]. Jeśli migawka nie zareaguje, przesuwaj dźwignię transportu filmu [2] drobnymi krokami, puszczając ją po każdym przesunięciu, aż do napotkania oporu. Wtedy wciśnij wyzwalacz migawki [3] ponownie.

Wyciągnij pokrętło transportu powrotnego [16], aby otworzyć tylną ściankę aparatu.

Włóż kasetę z filmem do komory kasety [21] tak, aby klisza znajdowała się u góry. Wciśnij pokrętło transportu powrotnego [16] obracając je lekko, aby 'osiadło' w prowadnicy kasety z filmem.

Wysuń fragment filmu wystarczający, aby jego końcówka została wsunięta w rolkę nawijania filmu [22]. Przesuń film używając dźwigni transportu filmu [2], ciągnąc ją do oporu. Ząbki dolnej prowadnicy filmu [26] powinny być umieszczone dokładnie w perforowaniach filmu.

Wciśnij wyzwalacz migawki [3]. Przesuń film krótkimi pociągnięciami dźwigni transportu [2] tak długo, aż obie ząbkowane prowadnice będą dokładnie umieszczone w perforowaniach filmu. Jeśli to niezbędne, zaciśnij film na rolce nawijania filmu [22] obracając ją palcem odwrotnie do ruchu wskazówek zegara lub delikatnie cofając film używając pokrętła transportu powrotnego [16] w kierunku strzałki na pokrętle aż do wyczucia oporu. Jest to szczególnie ważne przy dwunasto-klatowych filmach.
Zamknij tylną ściankę aparatu, dociskając aż do usłyszenia cichego trzasku. Przewiń film o jedną klatkę (aż do oporu dźwigni transportu filmu [2]).

Wciśnij wyzwalacz migawki. Użyj dźwigni transportu filmu [2] ciągnąc drobnymi ruchami, aż do oporu. Pokrętło transportu powrotnego powinno się obracać podczas tej operacji.

Wciśnij wyzwalacz migawki i przewiń film ponownie. Ustaw licznik klatek [4] na pozycję: "0".

Ustaw pokrętło czułości filmu [15] według zaznaczonego wskaźnika [17] zgodnie z czułością używanego filmu. Są dwie skale dla filmów skalowanych w ASA i DIN. Tylko zaznaczone wartości lub ich pośrednie pozycje są dozwolone. Jeśli używasz filmu 1000 ASA, możesz ustawić pokrętło na 500 ASA, ale wtedy musisz używać krótszego czasu naświetlania niż wskazany przez światłomierz lub przymknąć pierścień przysłony [9] do końca.
W tym momencie Twój aparat jest gotowy do użycia.


Używanie aparatu

Ustaw pokrętło czasu otwarcia przysłony [1] odpowiednio według tematu zdjęcia. Pokrętło jest oznaczone liczbami oznaczającymi ułamki sekund. Przykładowo, '60' oznacza 1/60 sekundy. Pokrętło może być obracane w dowolnym kierunku, lecz jest ograniczone pozycjami: 'B' oraz '500' i nie może być zatrzymane pomiędzy zaznaczonymi wartościami.
Początkowo sugerowane jest, aby na poza wnętrzami budynków czas otwarcia migawki nie był dłuższy niż 1/125 sekundy.

Ostrość. Spójrz przez wizjer [27] i zdecyduj, co chcesz sfotografować, patrząc przez obiektyw. Ustaw ostrość obracając pierścień ostrości [11] zgodnie z ruchem wskazówek zegara (dla wyostrzenia przedmiotów znajdujących się bliżej) lub odwrotnie do ruchu wskazówek zegara (kiedy obiekty są daleko) tak długo, aż obiekt jest ostry i czysty, widziany przez wizjer.

Dla ustawienia dokładnej ostrości zwróć uwagę na obraz w wewnętrznym z dwóch kół wewnątrz wizjera i ustawiaj ostrość tak długo, aż obraz wewnątrz koła będzie czysty i nie zniekształcony.
W tym momencie możesz czuć się pewny, że ustawiona ostrość jest poprawna.
Warto zwrócić uwagę, że w tym aparacie nie występują problemy związane z paralaksą (żadnych 'uciętych' głów w portretach, itp). Oczywiście, w Zenicie istnieje wbudowany margines bezpieczeństwa, podobnie jak w wielu innych nowoczesnych lustrzankach jednoobiektywowych, który pokazuje w wizjerze obraz minimalnie mniejszy, niż obejmie to klatka filmu. Dzięki temu wszystko, co obaczysz w wizjerze, pojawi się na zdjęciu uwzględniając fakt, że w procesach przetwarzania negatywu na zdjęcie pozytywowe możliwe jest 'zasłonięcie' krawędzi klatki.


Głębia ostrości

Obiektyw jest wyposażony także w podziałkę wyskalowaną w metrach, choć dość rzadko używaną. Jest to tzw. skala głębii ostrości [13] i działa w następujący sposób: wszystkie obiektywy, kiedy ich ostrość jest nastawiona na dany obiekt, pokażą, oprócz obiektu, także pewną przestrzeń przed i za nim, w pełni ostrą. Zasięg ostrej przestrzeni zwany jest 'głębią ostrości' i zmienia się zależnie od obiektywu. We eszystkich obiektywach jednakże głębia ostrości jest zawsze mała przy niskich wartościach przysłony (przysłona bardziej otwarta), a duża - przy wysokich (przysłona przymknięta).
Głębia ostrości zwiększa się przy bardziej odległych obiektach i jest prawie dwukrotnie większa za fotografowanym obiektem, niż przed nim.
Aby użyć skali głębii ostrości, należy najpierw nastawić ostrość na konkretny obiekt, następnie określić, jak dużą głębię uzyskamy przy danej przysłonie odczytując odległości naprzeciw dwóch znaczników na pierścieniu. Liczba po lewej stronie będzie najbliższym ostrym punktem, po prawej - najdalszym. Pozwala to wybrać (obracając pierścień przysłony[9]), jaka głębia ostrości będzie najbardziej pożądana.


Światłomierz

Kiedy ostrość jest już ustawiona na obiekcie, należy ustawić pierścień przysłony [9] mniej więcej w środku skali (niech to będzie na przykład f/8) i wcisnąć wyzwalacz migawki [3] do ok. połowy. To uruchomi światłomierz i jedno z dwóch czerwonych diod po prawej stronie widzianego obrazu włączy się.

Jeśli jest to górne światełko, oznacza to, że zdjęcie będzie prześwietlone. W celu uniknięcia tego należy obrócić pierścień przysłony [9] w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby zredukować ilość światła docierającą do klatki filmu.

Jeśli świeci dolne światełko, oznacza to niedoświetlenie klatki filmu. Aby temu przeciwdziałać, należy obrócić pierścień przysłony [9] odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.

Należy obracać pierścieniem przysłony tak długo, aż oba światła zaczną świecić naprzemian. Oznacza to poprawną ekspozycję. Jeśli nie jest możliwe, aby uzyskać oba mrugające światła nawet po osiągnięciu skrajnych pozycji pierścienia przysłony [9], wtedy należy przekręcić pokrętło czasu otwarcia przysłony [1] w górę lub w dół i powtórzyć operację.
Światłomierz zamontowany w Zenicie 12XP jest bardzo czuły i w niektórych przypadkach dla konkretnego ustawienia aparatu światłomierz może wskazywać to prześwietlenie, to niedoświetlenie, nie stabilizując się. Należy wtedy wybrać ekspozycję taką, przy której światłomierz zmienia się i bez wahania zrobić zdjęcie. Nowoczesne filmy są na tyle tolerancyjne, że mimo braku konkretnego wskazania światłomierza nadal dadzą dobry efekt.


Pomocny trik dla lepszej ekspozycji

Światłomierz mierzy każdą ilość światła docierającą do niego przez obiektyw i 'uśrednia' ją. Nie ma to zbyt dużego znaczenia, kiedy jasne i ciemne fragmenty są mniej więcej jednakowe. Kiedy jednak te strefy bardzo się różnią (np. twarz na ciemnym tle lub osoba na tle słonecznego okna), wtedy należy zbliżyć się, odczytując wyłącznie światło na głównym elemencie nie biorąc pod uwagę otoczenia - i użyć tego wskazania w czasie robienia normalnego, z poprzedniej odległości, zdjęcia.


Zenit 11

Zenit 11 współpracuje z wbudowanym światłomierzem selenowym, w związku z czym nie wymaga baterii. Oprócz tego jest identyczny z Zenitem 12XP. Dlatego też użytkownicy Zenita 11 powinni dokładnie przestudiować i postępować według jego instrukcji, wyłączając obsługę światłomierza.
1 - pokrętło czasu otwarcia przysłony.
2 - dźwignia transportu filmu.
3 - spust/wyzwalacz migawki.
4 - licznik klatek.
5 - gniazdo synchronizacji lampy błyskowej.
6 - uchwyt paska.
7 - przycisk samowyzwalacza.
8 - dźwignia samowyzwalacza.
9 - pierścień przysłony.
10 - ostrość w podczerwieni.
11 - wskaźnik odległości/przysłony.
12 - pierścień ostrości.
13 - skala głębii ostrości.
14 - uchwyt paska
15a - pokrętło wskaźnika przesłony.
15b- pokrętło wskaźnika czasu naświetlania.
15c- okno światłomierza.
16 - pokrętło transportu powrotnego filmu (współpracujące z zabezpieczeniem otwarcia tylnej ścianki aparatu).
17 - wskaźnik czułości filmu.
18 - stopka do lampy błyskowej wraz z ochronną nakrywką.
19a - igła czasomierza.
19b - strzałka czasomierza.
20 - wałek kontrolujący utrzymanie kasety z filmem we właściwej pozycji oraz umożliwiający transport powrotny filmu.
21 - komora kasety z filmem.
22 - rolka nawijania filmu.
23 - gwint śruby.
24 - tylna ścianka aparatu.
25 - płytka przyciskająca film.
26 - ząbkowane prowadnice filmu.
27 - wizjer.


Czułość filmu

W wycięciach pokrętła czułości filmu [15a] są dwie podziałki wyskalowane w ASA i DIN.

Ustaw czułość filmu obracając pokrętło drobnymi krokami. Pozycje pomiędzy oznaczonymi wartościami mogą być użyte i będą jak najbardziej poprawne.

Ustaw aparat na obiekt fotografii. Jeśli znajduje się na zewnątrz, a niebo jest jasne - opuść trochę obiektyw. Przeczytaj także 'Pomocny trik dla lepszej ekspozycji'. Zawsze zwracaj uwagę, czy okno światłomierza jest czyste na całej swojej powierzchni, kiedy odczytujesz pomiar.
Z aparatem nadal skierowanym na obiekt fotografii obracaj pokrętło wskaźnika czasu naświetlania [15b] tak długo, aż krąg strzałki czasomierza [19b] wycentruje się nad igłą czasomierza [19a]. Odczytaj możliwe kombinacje czasu i przysłony po przeciwnych stronach pokrętła. Tylko czasy na białym tle mogą być ustawione bezpośrednio w aparacie. Liczby 2-15 reprezentują ułamki sekundy i są tylko informacją. Wartości 1-30 oznaczają pełne sekundy, które są pomocne przy szacowaniu długości naświetlania przy ustawieniu pokrętła czasu [1] na B. Wybierz najbardziej optymalną kombinację.

W ekstremalnie małym świetle, igła czasomierza [19a] może zatrzymać się niedaleko prawej granicy przezroczystego okienka. Jeśli to nastąpi, umieść dłoń blisko przed Oknem światłomierza [15c] i uważnie obserwuj igłę. Jeśli igła poruszy się, kiedy zablokujesz Okno [15c], światłomierz jest w stanie prawidłowo funkcjonować w takich warunkach. Usuń rękę i ustaw aparat według wskazań światłomierza. Jeśli Igła się nie poruszy - oznaczać to będzie, że obecne światło jest niewystarczające dla poprawnej ekspozycji. W tym przypadku należy użyć lampy błyskowej lub fotografować w czasie B.


Wyjmowanie użytego filmu - krok po kroku

Załóż osłonę na obiektyw, aby uchronić film przed przypadkowym naświetleniem podczas transportu powrotnego.
Wciśnij wyzwalacz migawki [3].

Wciśnij czubkiem palca blokadę transportu powrotnego (oznaczoną strzałką) do oporu. Usłyszysz cichy trzask, a blokada pozostanie w dolnej pozycji.

Wysuń pokrętło transportu powrotnego [16] i obracaj zgodnie ze strzałką w kierunku ruchu wskazówek zegara. Poczujesz lekki opór, kiedy film będzie nawijał się do wnętrza kasety - przestań kiedy opór zniknie.

Podnieś pokrętło transportu powrotnego [16] do góry aby otworzyć tylną ściankę aparatu. Wyjmij przewiniętą kasetę z filmem.

Przesuń do oporu dźwignię transportu filmu. Blokada transportu powrotnego powróci do swojej początkowej pozycji.
Naciśnij wyzwalacz migawki.
Aparat jest gotowy do ponownego użycia.


Fotografowanie z lampą błyskową

Kiedy fotografujemy z lampą błyskową, światłomierz nie może być używany, ponieważ błysk światła jest zbyt krótki. We wszystkich przypadkach należy ustawić pokrętło czasów [1] na '30-X', a przysłonę uzależnić od odległości do fotografowanego obiektu. Tablice kalkulatorów przysłony i odległości znajdują się w instrukcjach lamp błyskowych. Większość produkowanych dziś lamp posiada wbudowane komputery, które pokazują odpowiednie ustawienie przysłony, kierując się własnym pomiarem odległości.

Ustaw pokrętło czasów na '30-X'.

Zdejmij kwadratową osłonę stópki do lampy błyskowej [18] i odłóż ją w bezpieczne miejsce.

Lampy o małej masie mogą być włączone bezpośrednio przez stopkę. Jeśli lampa posiada przewód, połącz go z gniazdem synchronizacji lampy [5].

Duże lub ciężkie lampy musą być przymocowane do gniazda lampy przykręconego do gwintów śruby [23] na korpusie aparatu. Połącz przewód lampy z gniazdem synchronizacji lampy [5].

Ustaw pierścień przysłony [9] zgodnie z instrukcjami lampy błyskowej.
Włącz lampę, poczekaj na wskaźnik gotowości lampy, następnie ustaw ostrość. W tym momencie aparat jest gotowy do zrobienia poprawnego zdjęcia.
Pamiętaj o założeniu ochronnej osłony na gniazdo lampy po jej usunięciu.

Dla ekspozycji dalszych niż zasięg lampy (1/30s przy przysłonie f/2) wymagane jest ustawienie 'B' na pokrętle przysłony [1]. Ekspozycja powinna być wykonana dzięki skorzystaniu z oddzielnego światłomierza, takim jak Leningrad, lub dzięki doświadczeniu użytkownika.

W celu wykonania zdjęcia w czasie 'B' aparat powinien być umieszczony na firmowym statywie. Hellos Tripod lub Hellos Mini-Tripod (na ilustracji) wydaje się być idealnym rozwiązaniem.

Ustaw pokrętło czasów na 'B'.
Ustaw pierścień przysłony [9]. Ustaw ostrość i przygotuj się przesuwając dźwignię transportu filmu [2] do oporu.

Włóż wężyk spustowy (dostępny u każdego dobrego sprzedawcy) w gwintowaną część wyzwalacza migawki [3]. Wciśnij spust wężyka. Migawka pozostanie otwarta tak długo, jak spust wężyka pozostanie wciśnięty. Część wężyków posiada blokadę, która uniemożliwia przypadkowe zwolnienie spustu przed upływem wymaganego czasu.

Jeśli nie posiadasz wężyka spustowego, wciśnij wyzwalacz migawki [3], aż migawka otworzy się, i obróć pokrętło wyzwalacza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w pozycję 'T'. Sugerujemy użycie wężyka spustowego wszędzie, gdzie to możliwe, ponieważ zmniejszy on szansę 'potrząśnięcia aparatu' podczas wykonywania zdjęcia.


Samowyzwalacz

Samowyzwalacz [7] umożliwia około siedmiosekundowe opóźnienie wyzwolenia migawki i umożliwia zrobienie zdjęcia sobie samemu. Można także użyć lampy błyskowej.
Umieść aparat na statywie lub na twardej powierzchni.
Ustaw czas otwarcia migawki, przysłonę i ostrość. Korzystając z wizjera [27], ustaw obszar fotografii. Przygotuj aparat naciągając dźwignię transportu filmu [2] do oporu.

Wciśnij wyzwalacz migawki [3] do połowy, aż przysłona przymknie się i obróć go [3] zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to pozycji 'V'.

Obróź dźwignię samowyzwalacz [8] w dół, aż do oporu. Oznaczenie 'V' przypomina użytkownikowi o ustawieniu wyzwalacza migawki [3] w pozycję 'V'.

Naciśnij przycisk zwolnienia samowyzwalacza i przejdź do stefy zdjęcia tak szybko, jak to możliwe. Dźwignia [8] powoli wróci do wyjściowej pozycji, wyzwalając migawkę podczas wędrówki.

UWAGA! - nie zostawiaj wyzwalacza migawki [3] w pozycji 'V' lub 'T' dłużej niż to niezbędne, w celu zminimalizowania wyczerpywania baterii.


Wymiana baterii

Światłomierz jest zasilany dwoma ogniwami Mallory D386, które powinny być wymieniane najrzadziej co dwanaście miesięcy.

Usuwanie baterii. Umieść śrubokręt we wgłębieniu gniezda baterii [19] i obróć go odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, do pozycji poziomej. Zdejmij osłonę i wyjmij baterie.
Zamiast śrubokręta z powodzeniem można użyć drobnej monety.
Włóż dwa nowe ogniwa, oba skierowane znakiem '+' do zewnątrz. Nałóż osłonę, zwracając uwagę na to, aby wgłębienie było ustawione poziomo. Krawędzią monety lub śrubokrętem popchnij lekko osłonę i przekręć w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż wgłębienie znajdzie się w pozycji pionowej.
Używaj czystego, lnianego ubrania podczas wymiany baterii - ładunki znajdujące się na palcach mogą negatywnie wpływać na styki elektryczne w aparacie i bateriach.


Aby rozszerzyć zakres twojej fotografii...

...na rynku znajduje się wiele akcesoriów spod znaku Helios'a dla twojego Zenita.

Inne obiektywy.
Obiektywy Zenita posiadają gwint 42mm i mogą być wyjęte z aparatu przez wykręcenie ich (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Można wtedy włożyć inne obiektywy o gwincie 42mm, o innej stałej lub zmiennej ogniskowej.

Obiektywy mogą być wymienione w każdej chwili bez ryzyka utraty klatki filmu. Specjalnością Heliosa, jeśli chodzi o aparaty Zenit, są obiektywy o ogniskowej 28mm i 135mm, łącznie z obiektywami typu 'zoom', z możliwościami fotografii makro lub z minimalnymi odległościami ekspozycji.
Jako dodatek pojawiły się telekonwertery x2 i x3 produkcji Heliosa. Są one bardzo małe, lekkie i łatwe do przechowywania. Kiedy są umieszczone pomiędzy obiektywem i aparatem, podwajają lub potrajają ogniskową danego obiektywu. W niektórych wypadkach telekonwertery wydają się być niezbędne, szczególnie kiedy nie dysponujemy długoogniskowym obiektywem.
Filtry. Są wkręcane z przodu obiektywu i spełniają wiele różnorakich funkcji. Niektóre polepszają nasycenie kolorów, inne zwiększają kontrast. Wszystkie jednak chronią obiektyw przed uszkodzeniami fizycznymi. Filtry są dostępne u sprzedawców artykułów fotograficznych.

Soczewki zbliżające. Są one produkowane, aby wzmocnić zdolność skupiającą obiektywu o 1, 2 lub 3 dioptrie. Używane są do tzw. zdjęć makro.

Pierścienie pośrednie. Produkowane przez Heliosa pierścienie pośrednie są umieszane pomiędzy aparatem i obiektywem. Zwiększają możliwości powiększania reprodukcji do 1/1. Jeśli mamy do czynienia z pierścieniami bez popychacza przesłony, jedyną możliwość regulacji ilości światła docierającego do kliszy jest manipulacja pokrętłem czasów. Jak najbardziej można także w tym przypadku używać światłomierza wewnętrznego w Zenicie 12XP.

Mieszki. Mieszki makro Heliosa pozwalają na większą - i umożliwiającą dowolną zmianę powiększenia w przeciwieństwie do pierścieni pośrednich - aż do czterokrotnego powiększenia w stosunku do oryginalnych wartości obiektywu.


Przechowywanie aparatu

Twój Zenit jest trwale zaprojektowanym modelem, którego zadaniem jest bezawaryjność pracy przez wiele lat użytkowania. Dla lepszej sprawności i dłuższej żywotności używaj go z delikatnością i ostrożnością należną każdemu precyzyjnemu urządzeniu. Przenoś aparat w futerale, torbie fotograficznej lub aluminiowej skrzynce. Jeśli jednak chcesz nosić go bez jakiegokolwiek futerału, możliwe jest przypięcie paska do odpowiednich uchwytów [6] i [14].
Nie zostawiaj aparatu wewnątrz samochodu w gorący, słoneczny dzień. Obiektywy muszą być osłonięte cały czas - filtr UV powinien być zawsze na swoim miejscu - wkręcony w gniazdo filtra. Nigdy nie próbuj czyścić lustra, wizjera lub obiektywu samodzielnie. Powinien za każdym razem robić to specjalista - sprzedawca lub serwisant fotograficzny.
Jeśli nie używasz aparatu regularnie, a jedynie np. na wakacjach lub podczas specjalnych okazji, jak ślub itp., sugerujemy, abyś przedtem sprawdził aparat, wszystkie dostępne ustawienia i samowyzwalacz, robiąc jakiekolwiek zdjęcia testowe. Kiedy zdjęcia z kliszy testowej będą dobre technicznie - będziesz mieć pewność, ze aparat jest sprawny. Bezproblemowa fotografia będzie zapewniona, jeśli istrukcje będą wykonywane ostrożnie. Jest jednak kilka rzeczy, które czasem mogą sprawić problem: >
Zdarzenie Powód Sposób rozwiązania
Po załadowaniu filmu, licznik zdjęć [4] przeskakuje o dwie lub więcej pozycji po tym, jak został ustawiony w pozycję '0'. Dźwignia transportu filmu [2] nie została naciągnięta do końca zanim licznik został ustawiony w pozycję '0'.

Naciągnij dźwignię transportu filmu do oporu zzanim ustawisz licznik na '0'.

Licznik zdjęć [4] przeskakuje, licząc niewłaściwie. Patrz wyżej lub 'Ustawianie licznika przed naciągnięciem dźwigni transportu'.

Patrz wyżej - zawsze naciągaj dźwignię transportu filmu przed ustweieniem licznika.

Samowyzwalacz nie wyzwala migawki. Dźwignia samowyzwalacza [8] nie jest do końca naciągnięta. Dźwignia transportu filmu [2] nie jest naciągnięta.

Naciągnij dźwignię samowyzwalacza do oporu. Zawsze zwracaj uwagę, czy dźwignia transportu filmu jest naciśgnięta do końca zanim ustawisz dźwignię światłomierza.

Nie można przewinąć filmu. Blokada transportu powrotnego nie jest zwolniona. Zwolnij blokadę (naciśnij tuleję przy spuscie migawki).

Jeśli mimo postępowania według powyższych instrukcji usterka nadal występuje - nie próbuj naprawić jej samemu. Zwróć się o pomoc do serwisanta fotograficznego.
Pamiętaj, że twój Zenit i jego akcesoria mogą być sprawdzone w wysoko wyspecjalizowanych punktach serwisowych, gdzie technicy wyszkoleni przez producentów sprzętu są uprawnieni do napraw.